News Tab

Category : Farsi Rumblings

xcvxcvz

Marsieh dar sarzmin e eskenasi e sabz rang

Read More

    Marsieh dar sarzmin e eskenasi e sabz rang Ghamginam… Ghamgin va tanha… Va hes mikonam ke einghad ghamgini modathast ke dar sineh am naneshaste boode…. Raftam, ghadam bezanam.. Balkeh gamhaiam az sangini baar e ghamam bardarand… Va sad albateh ke az cheshman e nagaran e bachehakam begrizam… Aaan ham hangami ke ashkhaiam sarziar mishavand Va cheshmanam ghermez va baad kardeh. Tanha chizi ke be nazaram resid ein bood…

DSC_0095

For My Mother – The First Whisperer of Love

Read More